Navigace


Zpět do kategorie Novinky

SSI Energy rozšiřuje portfolio svých zákazníků a realizuje několik nových energetických projektů

Novinky

Společnost SSI Energy, která se zaměřuje na projekci, výstavbu a provoz energetických zařízení, získala v poslední době hned několik významných zakázek. Nově realizuje projekty design-build v areálu Sigma Hranice, městských teplárnách Františkovy Lázně a Karviná, EPC projekty pro Český statistický úřad v Praze nebo Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Finišuje také rozsáhlou zakázku v pražských provozech tepelných zdrojů společnosti Veolia. SSI Energy je dceřinou společností skupiny SSI Group, která na českém a slovenském trhu poskytuje služby ostrahy a integrovaného facility managementu (IFM) pro více než 500 objektů.

SSI Energy rozšiřuje portfolio svých zákazníků a realizuje několik nových energetických projektů

„Koncem roku 2020 jsme zahájili projekt výstavby kogeneračních jednotek v pražských provozech tepelných zdrojů společnosti Veolia. Ten díky plánu realizace jednotlivých etap v rámci dotčených zdrojů stále probíhá a dokončení plánujeme letos. V loňském roce jsme provedli také rekonstrukci tepelných rozvodů pro Havířovskou teplárenskou společnost. Nově realizujeme projekt ekologizace energetického hospodářství v areálu Sigma Hranice, což je typický design-build projekt, kde komplexním způsobem řešíme celou rekonstrukci včetně projektové dokumentace,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy a dodává: „Začátkem letošního roku se nám podařilo uspět v dalších výběrových řízeních, jedná se o významné projekty v oblasti výstavby tepelných zdrojů pro teplárenské společnosti města Františkovy Lázně a Karviná nebo realizaci energetických služeb metodou EPC pro budovu Českého statistického úřadu v Praze a Psychiatrickou nemocnici Bohnice“.

V případě projektu pro teplárny Františkovy Lázně se jedná o výstavbu nového zdroje vytápění pro město Františkovy Lázně metodou „Design and Build“. Zdrojem tepla bude plynová parní kotelna se dvěma kotli o celkovém výkonu 19,9 MW a protitlakou parní turbínou o elektrickém výkonu 300 kWel. Instalovaná technologie bude splňovat nejpřísnější požadavky na účinnost výroby energií a současně ochrany životního prostředí. Uvedení kompletní technologie do provozu je plánováno do konce roku 2022. Aktuálně se dokončuje dokumentace pro realizaci stavby, probíhají přípravné stavební práce a výroba kotlových těles.

V teplárně Karviná jde o projekt modernizace plynové kotelny, detailněji výstavbu nového špičkového zdroje tepla pro společnost VEOLIA ENERGIE ČR. Technicky se jedná o horkovodní plynovou kotelnu o výkonu 3 x 36 MW s prostorovou rezervou pro další dva kotle až do výkonu 2 x 36 MW. Jde o realizaci díla formou dodávky „na klíč“ včetně projektové dokumentace pro realizaci stavby. Realizace stavební části kotelny je velmi složitá z hlediska umístění a založení objektu v areálu teplárny, přičemž dokončení díla je smluvně naplánováno do konce roku 2022.

SSI Energy, nejmladší firma ve skupině SSI Group, zajišťuje projekci, výstavbu a provoz energetických zařízení s maximálním důrazem na efektivitu a hospodárnost, založenou především na zkušeném týmu odborníků. „Situace spojená s covid-19 jasně ukázala, jak důležitá je energetická nezávislost. I proto se zabýváme přípravou a realizací dlouhodobých projektů energetických úspor se smluvní garancí s využitím moderních energetických konceptů, které zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Pandemie potvrdila, jak velký význam má kvalitně nastavený systém energetického managementu s možností dálkového monitoringu a přesného řízení technologických celků energetického hospodářství,“ uvádí Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

Díky akvizici „ESCo firmy“ D-energy (Energy Service Company) je dnes SSI Energy aktivní na trhu EPC (Energy Performance Contracting) a významným způsobem rozvíjí portfolio svých zákazníků také v tomto segmentu energetických služeb. Úspěchem je nově získaná zakázka pro objekt Českého statistického úřadu v Praze, kde investice do stavebních i technologických opatření zajistí 30% úsporu budoucích provozních nákladů se smluvní garancí po dobu osmi let. Technologická část zahrnuje modernizaci vzduchotechniky a chlazení, instalaci LED osvětlení, fotovoltaickou výrobnu a nový systém pro komplexní řízení vnitřního prostředí. Stavební část zahrnuje výměnu otvorových výplní, zateplení střešních konstrukcí, realizaci zelených střech a komplexní rekonstrukci obvodového pláště s unikátní integrací fotovoltaických panelů do plochy fasády.

Další významnou zakázkou v rámci EPC trhu je projekt pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice, jehož investice do kombinace stavebních a technologických opatření zajistí úsporu ve výši 147 milionů korun za 10 let, což je smluvní doba trvání kontraktu. Opatření zahrnují výměnu a repasi dřevěných otvorových výplní, zateplení budov včetně stropů a střech, modernizaci páteřních rozvodů tepelné energie, instalaci výměníkových stanic s regulací a akumulací teplé vody, rekonstrukci centrální výměníkové stanice, hydraulické vyvážení otopných soustav, instalaci termoregulačních ventilů a hlavic, instalaci systému IRC pro individuální regulaci teplot v místnostech, modernizaci záložního plynového zdroje, výměnu osvětlení a komplexní modernizaci systému měření a regulace.

SSI Energy klade velký důraz na kvalitní přípravu a následně účinný a hospodárný provoz všech dlouhodobě řešených projektů. „Využíváme celé naší infrastruktury energetického managementu, který zajišťuje komplexní dohled nad všemi provozovanými technologiemi. Tato služba zajišťuje jednotné, centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost, jak pro lokální obsluhu či centrální dohled, tak případně manažerský přístup,“ říká Leoš Aldorf a dodává: „Systém dokáže plnohodnotně nahradit lokální dispečink, a navíc doplňuje funkce pro pokročilé vyhodnocování dat, reporty a snadný přístup z mobilních zařízení pro různorodou škálu pracovníků. Díky plné otevřenosti je možno integrovat další systémy, které potřebují s provozními daty dále pracovat. Snažíme se nabízet dlouhodobé projekty se smluvní garancí za výsledek, proto je pro nás tolik důležitá aktivní činnost v rámci služby energetického managementu“.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu