Navigace


Služby

Energetika

Máme bohaté zkušenosti s návrhem a realizací projektů v oblasti teplárenství a průmyslové energetiky. Klientům úspěšně pomáháme od návrhu energetické koncepce, přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci díla.

V průběhu celého procesu důsledně dbáme na požadavky investora a kvalitu díla ve vazbě na dlouhodobou udržitelnost nízkých provozních nákladů a vlivu na životní prostředí.
U projektů realizovaných metodikou EPC zajistíme optimalizaci provozu stávajícího energetického hospodářství s garantovanou návratností.

Připravte se na budoucnost...

Energetika