Navigace


Služby

Energetika

Máme bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou projektov v oblasti teplárenstva a priemyselnej energetiky. Klientom úspešne pomáhame od návrhu energetickej koncepcie, cez spracovanie projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu diela.

V priebehu celého procesu dôsledne dbáme na požiadavky investora a kvalitu diela s väzbou na dlhodobú udržateľnosť nízkych prevádzkových nákladov a vplyvu na životné prostredie.
Pri projektoch realizovaných metodikou EPC zaistíme optimalizáciu prevádzky existujúceho energetického hospodárstva s garantovanou návratnosťou.

Pripravte sa na budúcnosť...

Energetika