Navigace


Sme inžiniersko-dodávateľská spoločnosť s bohatými skúsenosťami

O nás

O nás


  • 170+ MW INŠTALOVANÉHO TEPELNÉHO VÝKONU
  • 12+ MW INŠTALOVANÉHO ELEKTRICKÉHO VÝKONU
  • 14,7+ mil. EUR ROČNÝ OBRAT


Vedenie spoločnosti

Ing. Milan Barot Linkedin

Podpredseda predstavenstva a technický riaditeľ SSI Energy

Ing. Marek Tabašek PhD. Linkedin

Obchodný riaditeľ spoločnosti SSI Energy a člen predstavenstva

Ing. Jiří Vágner Linkedin

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SSI Energy