Navigace


Zpět na reference

Instalace FVE 1,6 MW v Meopta - optika

  • Termín 06/2023 – 04/2024
  • Investor Meopta – optika, s.r.o
  • Zákazník LAMA solar technologies s.r.o.

Instalace technologie střešní FVE o výkonu 1,6 MW v areálu Meopta – optika, s.r.o.

<b>Instalace FVE </b> 1,6 MW v Meopta - optika